Ak máte problém alebo dotaz, nebojte sa nás kontaktovať:

 

Email: info@spyelektro.sk

 

Tel.: 0944 749 861

Odporúčame
  
Úvod Všetko o nákupeODSTÚPENIE OD ZMLUVY

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpenie od zmluvy pri kúpe cez internet:

Kupujúci spotrebiteľ má v súlade s § 1829 NOZ právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní od zakoupní tovaru, ak bola zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku. V prípade záujmu o vzdialenosti cca od zmluvy je potrebné predávajúcemu odstúpenie od zmluvy doručiť najneskôr do 14. dňa od prevzatia tovaru. Právo na vzdialenosti cca od zmluvy sa nevzťahuje na podnikateľa (teda ak je v objednávke / faktúre uvedené IČ). Vzdialenosti cca od zmluvy je detailne popísané tiež v našich obchodných podmienkach. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné využiť aj náš formulár.

 

Vrátenie tovaru zasielajte na nasledujúcu adresu:

FROGMAN s.r.o. - ID2262
P.O.BOX 901

Detašované pracovisko - Sihoť

911 01 Trenčín

 

Odstúpenie od zmluvy nie je možné v týchto prípadoch:

V prípade, že kupujúcim je podnikateľ (ak je uvedené IČO)
V prípade, že uplynulo dlhšie, ako 14 dní od prevzatia tovaru
V prípade, že tovar bol na želanie zákazníka upravované
V prípade, že zásielka obsahuje softvér či audio / video nahrávky
V prípade, že sa jedná o produkt, u ktorého to z hygienických dôvodov nie je možné (špionážne slúchadlá)

Copyright 2017 - 2020 © spyelektro.sk